W cyklu "Nauka — Otwartość — Świat" prezentujemy LA Referencia

W trzecim odcinku cyklu "Nauka–Otwartość–Świat" przybliżamy Czytelnikom południowoamerykańską sieć repozytoriów LA Referencia.

W materiale przygotowanym specjalnie dla Otwartej Nauki Alberto Cabezas zauważa, że w krajach rozwiniętych debata o zielonej i złotej drodze otwartego dostępu wśród niektórych jej uczestników uległa polaryzacji. Mówi się, że są dwie opcje do wyboru: albo subsydiowanie opłat ze strony autora jako sposób na rozwiązanie problemu widoczności, albo przyjęcie strategii repozytoryjnej, która jest „w zasięgu ręki”, co oznacza zmianę modeli biznesowych. Myślę, że powinniśmy rozwijać różne warianty i kombinacje. Regionalny lub narodowy kontekst domaga się uznania większej złożoności. W każdym przypadku należy oceniać wpływ różnych zmiennych.

Cabezas zwraca także uwagę na niebezpieczeństwo związane z krótko- czy średnioterminowym modelem finansowania innowacyjnych projektów. Podkreśla, że obecnie część udanych projektów bywa zamykana po zakończeniu grantu. W literaturze nazywa się to doliną śmierci innowacji. Tymczasem – dodaje – dzięki staraniom wielu państw, instytucji i ludzi, LA Referencia jest dzisiaj samowystarczalnym przedsięwzięciem ze sformalizowanymi mechanizmami podejmowania decyzji.

Open Access Week 2015 pod hasłem otwartości dla współpracy

Tegoroczna edycja Open Access Week odbędzie się pod hasłem "Open for Collaboration", czyli otwartości na rzecz współpracy, jak ogłosił na początku marca pomysłodawca wydarzenia koalicja SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition). W tym roku Tydzień Otwartego Dostępu będzie obchodzony na całym świecie w dniach 1925 października.

Twórcy pomysłu OAW podkreślają, że w przypadku Open Access współpracę można rozumieć na kilka różnych sposobów, z których wszystkie zasługują na uwagę. Może ona bowiem dotyczyć zarówno partnerstwa na rzecz tworzenia nowych inicjatyw czy projektów, jak i współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za legislację i uchwalenie polityk otwartości w poszczególnych krajach. Wreszcie, co w tym kontekście chyba najistotniejsze, współpraca w rozumieniu OA to także nowe modele komunikacji i działania samych naukowców, którzy dzięki otwartemu udostępnianiu wyników swoich badań mogą trafić do wszystkich zainteresowanych na całym świecie.

OAW jest od 8 lat co roku obchodzony na całym świecie i ma na celu promowanie wśród naukowców idei otwartości oraz zachęcanie ich do otwierania własnego dorobku naukowego. Każdy ośrodek może włączyć się do obchodów Open Access Week. Chętni mogą zgłaszać swoje inicjatywy zarówno bezpośrednio do organizatorów OAW, jak i do koordynatorów na szczeblu krajowym. W Polsce za OAW odpowiadają Koalicja Otwartej Edukacji (KOED) oraz Elektroniczna BIBlioteka (EBIB).

 

 

Otwarty dostęp oczami humanisty — recenzja książki M.P. Eve'a

W dziale Recenzje publikujemy omówienie wydanej pod koniec ubiegłego roku książki Martina Paula Eve'a  literaturoznawcy z Uniwersytetu w Lincoln, a także współtwórcy Open Library of Humanities  poświęconej otwartemu dostępowi w perspektywie nauk humanistycznych.

Open Access and the Humanities. Contexts, Controversies and the Future to praca stawiająca sobie za cel zarówno zwięzłą prezentację założeń, które legły u podstaw ruchu Open Access, jak i krytyczną analizę efektów otwartego rozpowszechniania i ponownego wykorzystywania materiałów w humanistyce. Jak jednak zauważa autor recenzji, Michał Starczewski, Eve'owi nie do końca udaje mu się ani jedno, ani drugie. Z jednej strony bowiem wyjaśnia podstawowe pojęcia i problemy, z drugiej zaś dotyka pewnych bardziej szczegółowych kwestii, nie rozstrzygając ich jednak w sposób satysfakcjonujący.

Zapraszamy do lektury całości!

Wersję elektroniczną książki M.P. Eve'a można pobrać za darmo na stronie Cambridge University Press.

 

Otwórz Książkę to już ponad 350 publikacji naukowych dostępnych w modelu otwartym

W dniach 17 marca obchodzony jest tegoroczny Światowy Tydzień e-Książki. To dobra okazja, by przypomnieć inicjatywy, które dążą do darmowego udostępniania i popularyzacji wysokiej jakości publikacji w formatach cyfrowych. Jedną z nich jest serwis Otwórz Książkę skierowany do osób poszukujących prac naukowych z różnych dziedzin wiedzy.

Ta cyfrowa kolekcja stanowi przestrzeń wspólną zarówno dla humanistów, jak i przedstawicieli nauk ścisłych. Swoje publikacje udostępniło w niej już ponad 500 autorów, w tym m.in. Andrzej Leder, Mirosława Marody, Zbigniew Mikołejko, Maria Poprzęcka czy Ryszard Tadeusiewicz. Najpopularniejsze tytuły mają ponad 10 tysięcy pobrań; najczęściej są to prace z socjologii, zarządzania i historii. Znaczną część kolekcji stanowią książki trudno dostępne na rynku ze względu na niskie i wyczerpane nakłady, które są jednak wciąż poszukiwane z uwagi na swoją wartość naukową i edukacyjną. Publikacje w Otwórz Książkę można czytać online bądź pobrać je na dysk. Przeszło 70% z nich znajduje się na licencjach Creative Commons.

Otwórz Książkę buduje swoją renomę w środowisku naukowym, zyskując rozpoznawalność i zaufanie zarówno młodego, jak i starszego pokolenia polskich uczonych. Kolekcja jest systematycznie uzupełniana o nowe pozycje. Redakcja wyszukuje kolejne tytuły, kontaktuje się z autorami i wydawcami, a po uzyskaniu ich zgody digitalizuje je i umieszcza w serwisie. Badacze coraz częściej samodzielnie zgłaszają swoje prace, chcąc udostępnić je szerokiemu gronu odbiorców. Również użytkownicy serwisu za pomocą formularza dostępnego na stronie mogą nadsyłać własne propozycje interesujących ich tytułów.

Serwis zaprasza do współpracy  otwórz książkę bez lęku!

 

Tegoroczna konferencja PON poświęcona otwartym danym badawczym

Druga edycja międzynarodowej konferencji Platformy Otwartej Nauki odbędzie się w dniach 2829 maja 2015 r. w Warszawie pod hasłem “Open Research Data: Implications for Science and Society".

Otwarte dane badawcze to jedna z najważniejszych kwestii otwartej nauki. Ich efektywne wykorzystywanie wymaga sprostania licznym wyzwaniom łączącym się m.in. z udostępnianiem danych i zarządzaniem nimi. W intencji organizatorów konferencja ma zapewnić przestrzeń wymiany myśli we wszystkich głównych obszarach związanych z tą tematyką, czyli w zakresie:

  • strategii i polityk otwierania danych,
  • narzędzi i metod ich udostępniania,
  • korzyści płynących z ich ponownego wykorzystywania.

Rejestracja na konferencję już się rozpoczęła i będzie trwać do końca kwietnia.

Można już także zgłaszać abstrakty wystąpień, które będą przyjmowane do 31 marca (więcej szczegółów tutaj).

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Research Data Alliance oraz OpenAIRE.

Więcej informacji na stronie konferencji.

 

Additional information