Kwestie prawne

Zapraszamy do lektury publikacji Krzysztofa Siewicza "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne", która wyjaśnia kwestie prawne napotykane przy wdrażaniu otwartego dostępu do publikacji naukowych przez autorów, wydawców, jednostki naukowe oraz instytucje finansujące badania naukowe.

 K. Siewicz "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne" - format PDF

 K. Siewicz "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne" - format EPUB

 K. Siewicz "Otwarty dostęp do publikacji naukowych. Kwestie prawne" - format MOBI

Książka w wersji elektronicznej udostępniana jest na licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa 3.0 PL. Pełne postanowienia tej licencji są dostępne pod adresem: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode. Natomiast w wersji papierowej książka jest do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego