Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych

Instytucje publiczne, podobnie jak inni użytkownicy wolnego oprogramowania, mogą korzystać z niego bez ograniczeń i włączać je do swoich produktów. Należy brać przy tym pod uwagę konieczność wywiązania się z obowiązków takich jak uznanie autorstwa, a niekiedy także udostępnienia kodu źródłowego i dopasowania własnej licencji do licencji oryginalnego programu. Instytucje publiczne, chcące udostępniać własne produkty jako wolne oprogramowanie, muszą ponadto dokonać wyboru jednej z kilkudziesięciu modelowych licencji, a przede wszystkim odpowiednio ustalić swoje relacje z zewnętrznymi podmiotami, które mogą się włączyć w tę produkcję (w tym z tzw. „społecznościami”). Opracowanie "Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne" ma na celu przybliżenie powyższych kwestii. 

"Wolne oprogramowanie w instytucjach publicznych. Kwestie prawne" (format PDF)