The Open Science Prize

Zwycięzcą konkursu The Open Science Prize został zespół Trevora Bedforda i Richarda Nehera, który opracował wizualizację rozprzestrzeniania się wirusów zika, ebola oraz grypy w oparciu o dostępne w sposób otwarty dane genetyczne tych wirusów.

The Open Science Prize jest nową inicjatywą promująca otwarte zasoby naukowe. Nagrodę ustanowiły instytucje finansujące badania naukowe: National Institutes of Health, Wellcome Trust oraz Howard Hughes Medical Institute. W konkursie mogły wziąć udział zespoły, w których skład wchodziła przynajmniej jedna osoba z USA i jedna spoza tego państwa. Do pierwszego etapu, w którym oceniano pomysły, zgłosiło się 96 zespołów. Spośród nich nich wyłoniono sześciu finalistów, którzy otrzymali po 80.000$ na wdrożenie prototypu w oparciu o pomysł, na co mieli sześć miesięcy. Zwycięzca został wyłoniony poprzez internetowe głosowanie. Wzięło w nim udział ponad 3700 osób z 76 krajów.  Nagroda dla najlepszego zespołu wyniosła 230.000$.

 

RDA meets researchers in Poland

1 lutego 2017 odbyło się w Warszawie seminarium „RDA meets researchers in Poland”, w czasie którego przedstawiciele tej organizacji zachęcali polskich naukowców do włączenia się w jej prace. Było to pierwsze wydarzenie z udziałem Research Data Alliance (RDA) w tej części Europy. RDA jest międzynarodową organizacją, która powstała w 2013 roku i której celem jest wspieranie otwartej wymiany danych badawczych pomiędzy różnymi dyscyplinami naukowymi oraz różnymi podmiotami i krajami. Ze strony polskiej organizatorem seminarium było ICM UW, które jesienią zeszłego roku dołączyło do RDA jako instytucja członkowska. Wśród uczestników seminarium znaleźli się naukowcy, bibliotekarze i redaktorzy repozytoriów z różnych dziedzin nauki i z różnych jednostek naukowych w Polsce, pracujący z danymi lub zainteresowani problematyką wymiany danych naukowych.

W pierwszej części przedstawiciele RDA Europe zaprezentowali działalność tej organizacji. Leif Laaksonen, dyrektor IT Center for Science (CSC) w Helsinkach, a zarazem koordynator RDA Europe, oraz Francoise Genova, dyrektorka Strasbourg Astronomical Data Centre oraz członek RDA Technical Advisory Board, omówili cele i sposoby działania RDA.

Francoise Genova

OpenAIRE-Connect, czyli Open Science as a Service

1 stycznia 2017 r. rozpoczął się projekt OpenAIRE-Connect. Jego celem jest wsparcie wybranych społeczności badawczych poprzez wyposażenie w narzędzia, które wspierają cały ekosystem komunikacji naukowej i uczynienie procesu badawczego bardziej przejrzystym, przyjaznym i efektywnym.

OpenAIRE-Connect bazuje na oprogramowaniu wytworzonym przez OpenAIRE, ale efekty mają być skierowane do konkretnych grup naukowców, a nie do nieokreślonego kręgu odbiorców. W pierwszym etapie (przewidywane są kolejne projekty kontynuujące prace i rozwijające efekty powstałe w ciągu najbliższych trzydziestu miesięcy) rozwijane będą narzędzia w ścisłej współpracy z pięcioma społecznościami reprezentującymi następujące dyscypliny: nauki o Ziemi, neuroinformatykę, rybactwo, humanistykę i dziedzictwo kultury oraz ekonomii.

 

 

 

Uchwycić jakość w różnych kształtach

Metody ewaluacji nauki mają znaczący wpływ na sposób prowadzenia badań i zwyczaje naukowców, dlatego należy stwarzać mechanizmy, które będą sprzyjały podnoszeniu jakości badań i rozpowszechnianiu dobrych praktyk. Ewaluacja nie tylko jednak kształtuje postawy badaczy. Powinna również reagować na zmiany w komunikacji naukowej, i to zarówno tej między naukowcami, jak i tej łączącej świat akademicki z osobami i organizacjami pozostającymi poza jego granicami.

O różnicach między rozwiązaniami przyjmowanymi w różnych państwach europejskich, a także o potrzebie działań na poziomie unijnym, mówi w wywiadzie udzielonemu Otwartej Nauce Ioana Galleron, która od kwietnia zeszłego roku kieruje COST Action CA15137, inicjatywą, której celem jest wypracowanie propozycji metod ewaluacji nauk społecznych i humanistycznych.

Rozmowa jest dostępna także w wersji anglojęzycznej.

 

Ioana Galleron

Open Research Funders Group

15 grudnia 2016 r. osiem organizacji finansujących badania ogłosiło powstanie Open Research Funders Group (ORFG). Celem ORFG jest działanie na rzecz większej otwartości i swobodniejszej wymiany zarówno publikacji naukowych, jak i danych badawczych. To z kolei ma przynieść zysk na cztery sposoby: przyspieszenie postępu nauki poprzez zmniejszenie opóźnienia komunikacji naukowej, zmniejszenie luk stojących na przeszkodzie wymianie informacji, zwiększenie ponownego wykorzystania badań naukowych oraz lepsze systemowe nagradzanie innowacji.

Grupa powstała w wyniku wspólnych rozmów interesariuszy otwartego dostępu zorganizowanych przez SPARC i Robert Wood Johnson Foundation. Członkowie-założyciele grupy ORFG są znani w Stanach Zjednoczonych i na świecie z działalności promującej otwartość: Afred P. Sloan Fondation, American Heart Association, Bill & Melinda Gates Foundation, Doris Duke Charitable Foundation, John Templeton Foundation, Laura and John Arnold Foundation, Open Society Foundations oraz wspomniana Robert Wood Johnson Foundation. Przeznaczają razem około 5 miliardów dolarów rocznie na granty.

 

Additional information